برچسب: آندره ژید

  • رنگِ حقیقت خاکستری‌ست

    رنگِ حقیقت خاکستری‌ست

    آندره ژید از همان نوجوانی گرایش‌های هم‌جنسگرایانه داشت، اما به دلیل تربیت مذهبی‌اش این گرایش‌ها را در خود سرکوب می‌کرد. با مادلن هم بیشتر به این قصد ازدواج کرد که گرایش‌های هم‌جنسگرایانه‌اش را سرکوب کند. این‌ها همه بعدها در آثار او تأثیری عمیق بر جای گذاشت.

    Continue reading