برچسب: آهنگ

 • هیچکس – ما ادامه داریم

  Hichkas · Ma Edame Darim هیچکس – ما ادامه داریم شعر، اجرا، آهنگسازی: هیچکس قسمت ۱ گفت ما ادامه داریمهیچوقت ما رو حذف نمی‌شه کردبه رنگین‌کمون سنگ نمی‌شه زدمی‌رسه پایان شب، سپیده دمبه زور قلب‌ها رو فتح نمی‌شه کرد زخم‌هایی که می‌شونیم، به عمق فکرنبه عمق نکبتنسیم آزادی گفت به دریای خون که «تعظیم کن…

  Continue reading

 • هشتادیا | شاهین نجفی 

  هشتادیا | شاهین نجفی 

  کینه‌ی ما یه دونه بود، شما کاشتین تا این خنجر درآد. این خنجر غم تو سینه‌شه عطش داره هنوز خون

  Continue reading