برچسب: ابراهیم گلستان

 • در آغوش پیراهنم بودی | ناما جعفری

  در آغوش پیراهنم بودی | ناما جعفری

  ناما جعفری|مجله تابلو ادبیات عاشقی است. عشق، ادبیات را می‌سازد و نفس می‌دهد به نوشتن. از بیداری می‌پراندمان به بودن. نبض بی‌پایانِ کلمه است. خواب را به پرسیدن از تن می‌برد و بعد بی‌صدا ما را میان مچاله کردن‌‌ رها می‌کند. از عاشق شدن بیژن الهی به غزاله علیزاده بنویسم یا از احمد شاملو به…

  Continue reading

 • دفترهای روزن

  دفترهای روزن

  ناصر تقوایی؛ ع. فدائی‌نیا؛ ارنست همینگوی؛ یدالله رضایی؛ فرخ تمیمی؛ احمدرضا احمدی؛ بهرام اردبیلی؛ پرویز اسلامپور؛ محمود شجاعی؛ خوان رامون خیمه‌نز؛ میروسلا هاکوب؛ خورگه گوئیلن؛ پیر دو ماسو

  Continue reading

 • از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان

  از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان

  غفلت می‌کردم که اختیار پندارم را می‌سپردم به خوشبینی که فکر کرده بودم اگر پروریده بیرونی، بهتر می‌توانی بیرون بندِ عادت و آداب یک محل باشی و حاجت نداری به کوشش بیش از حد برای خود را از بند سفت رسم رهانیدن، ومی‌شود از این جدا بودن برای دید و داوری بهتری بهره‌برداری، دور از…

  Continue reading

 • | ماهی و جفتش | ابراهیم گلستان |

  | ماهی و جفتش | ابراهیم گلستان |

  مرد آهنگی نمی‌شنید، اما پسندید بیاندیشد که ماهی نوایی دارد، یا گوش شنوایی، که آهنگ یگانگی می‌پذیرد. اما چرا نه ماهیان دیگر؟ دو ماهی آشنا بودند. دو ماهی زندگی در آبگیر تنگ را با رقص موزونی مزین کرده بودند. اما چگونه همچنان خواهند رقصید؟ از اینجا تا کجا خواهند رقصید؟

  Continue reading