برچسب: ابر شلوارپوش اثر مایاکوفسکی

  • شاید سیلِ آفتاب | مدیا کاشیگر

    شاید سیلِ آفتاب | مدیا کاشیگر

    مثلِ عادتِ ماهانه است توی شما زن‌ها، آره، اگر یك روز به این نتیجه برسد كه دیگر برای كسی خیر ندارد، همان روز یائسه می‌شود، این حرف‌ها درست، اما ــ صراحتم را می‌بخشی ــ هرچه بیش‌تر نگاهت می‌كنم بیش‌تر یقینم می‌شود

    Continue reading