برچسب: ابوالفضل پاشا

  • از آن همه دیروز | مجموعه شعر | ابوالفضل پاشا

    چند برف از به ياد نياوردن ِ تو مى‌گذرد؟ كه زخم‌هايم بى‌صداست نگاه كن! كمى به دوازده مانده ولى ديروز زمستان نبود ديروز، نه پرنده بود و نه زمستان كه به ياد نياوردن ِ تو را در باد خنديدم گوش به زمين كه مى‌دهم هيچ شيهه‌يى نمى‌آيد وگرنه باد اين‌قَدَر خشك نمى‌گذشت نگاه ِ مرا…

    Continue reading