يك داستان اندوهناك، به روايت ِ پانتوميمِ شمارشِ استخوان‌ها | احمد آرام

| نگاهِ گاوِ سهل‌الوصول به مینوتورهای خاکستری | احمد آرام |