جهنم گابریل

ادبیات اروتیک نوعی اعتراض است؟

کتابی که تصویر رایج سکس در جهان عرب را به چالش می‌کشد