برچسب: ادبیات ضد جنگ در ایران

  • | حفره | قاضی ربیحاوی |

    | حفره | قاضی ربیحاوی |

    در آن زمان هنوز به درد عادت نداشتم. حالا اما درد در تاروپود تنم تنیده است. اصلا من عنوان پسران درد را بر جلد این كتاب خواهم گذاشت. پسران عشق بهترین عنوان برای این روایت ِ پُر از درد و خشونت نیست. شاید هم بنویسم پسران مرگ. بله همین است عنوانی كه پس از پایان…

    Continue reading