وهم‌آلودِ، لیوانی پُر از الکل | ادگار دگا

بَرگ‌های عَلَف