برچسب: اعظم بهرامی

  • دکمه های لباس من هنوز بسته است | اعظم بهرامی

    دکمه های لباس من هنوز بسته است/اعظم بهرامیمجموعه شعرناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج) به سال 1392 تیرماهطراح جلد و صفحه آرایی:مرضیه بابائیانشماره کیوسک:پنجاه و سهآماده سازی و نظم صفحات:تکنوگراف سه پنج به صورت آنلاین ورق بزنید دریافت فایل پی دی اف همیشه اینجا

    Continue reading