برچسب: انجیل یهودا

  • چرا عدد هفتاد و دو؟ از نوستیسیم تا تشیع

    چرا عدد هفتاد و دو؟ از نوستیسیم تا تشیع

    امین قضایی خواندن این مقاله می تواند برای شما بسیار جذاب باشد چون از ریشه های الحادی برخی از عقاید اسلامی (و به خصوص تشیع) پرده بر می دارد. ایده کلی (که در واقع بسیاری از مدارک و اسناد تاریخی آن را ثابت می کند) این است که اسلام در زمان فتوحات اعراب، یک مذهب…

    Continue reading