برچسب: اولیس

  • اولیس | جیمز جویس

    اولیس | جیمز جویس

    ایده‌ها، طبقه‌بندی‌ها و اصطلاحات سیاسی پیش من از یک قماش اند؛ همه شان چیزهایی هستند که دیگر کهنه شده‌اند؛ آنارشی روشنفکری، ماتریالیسم، راسیونالیسم؛ گویی این چیزها می‌توانند عنکبوتی از تار آدمیزاد بیرون بکشند.

    Continue reading