برچسب: اگون شیله

 • تابلوهای فیگورهای عریان و پیکرهای مضطرب اگون شیله

  تابلوهای فیگورهای عریان و پیکرهای مضطرب اگون شیله

  اگون شیله در دامان اکسپرسیونیسم پرورش یافت و از نمایندگان اصلی این مکتب در اتریش به شمار می‌رفت، اما به زودی سبکی اصیل و مستقل آفرید که با گذشت زمان نه تنها از طراوت و تازگی آن کاسته نشد، بلکه هر روز علاقه‌مندان بیشتری را جلب کرد. او موفق شده بود به دردها و اضطراب‌های…

  Continue reading

 • والی | اگون شیله

  والی | اگون شیله

  پرترهٔ والی (انگلیسی: Portrait of Wally) نقاشی رنگ و روغن اثر هنرمند اتریشی، اگون شیله است که در ۱۹۱۲ از والبروگا «والی» نئوزیل کشیده است؛ زنی که در ۱۹۱۱ ملاقات کرد وقتی خودش ۲۱ سال داشت و والی ۱۷ ساله بود. والی برای چند سال، معشوقه و مدل نقاشی شیله بود

  Continue reading