برچسب: ایرج جنتی عطایی

  • که حنجره‌اش در تبعیدی سیاه خون آلوده شد.

    که حنجره‌اش در تبعیدی سیاه خون آلوده شد.

    یک رویای خصوصی نمایشی از ایرج جنتی عطایی با حضور: – گلشیفته فراهانی و سوسن فرخ نیا ایرج جنتی عطایی نمایش یک رویای خصوصی را به غلام حسین ساعدی و فریدون فرخزاد تقدیم کرد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایرج جنتی عطایی: من سهمم از این نمایش نامه ی تبعید را با یاد و احترام به همه ی کارورزان هنر و…

    Continue reading