شاید این جمعه وازلین بیاورند

روغن بنفشه جهت دخول در مقعد یک ولایی دیگر شاید این جمعه وازلین بیاورند

کاریکاتور | مانا نیستانی |

کاریکاتور | رضا عقیلی |