برچسب: باستان شناسی

  • آیا پترا مکه واقعی است؟

    بررسی انتقادی نظریه دن‌گیبسون امین قضایی مقاله حاضر به بررسی دعویات دانیل گیبسون، پژوهشگر اسلام و تاریخ عرب درباره مکان واقعی شهر مکه می‌پردازد. وی در دو کتاب “جغرافیای قرآنی” و “تاریخ قبله های نخستین” و نیز یک مستند مدعی می‌شود که مکان واقعی شهر مقدس مسلمانان و مکان زندگی محمد پیامبر، نه در مکه…

    Continue reading