آن‌که حقیقت را نمی‌داند، نادان است اما آن‌که حقیقت را می‌داند و آن را انکار می‌کند تبهکار است. | برتولت برشت

اپرای سه‌پولی