برچسب: برگرفته از کتاب

  • | سپرده به زمین | بیژن نجدی |

    | سپرده به زمین | بیژن نجدی |

    جمعه بود، بخاری هیزمی با صدای گنجشک می‌سوخت و از بالکن صدای همهمه مردمی به گوش می‌رسید که از ته خیابان برمی‌گشتند. آن‌ها آنقدر سر و صدا می‌کردند که طاهر و ملیحه نتوانستند صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند.

    Continue reading