برچسب: بر اثر سکته مغزی

  • برای سنگ گورم | هیلدا دولیتل

    برای سنگ گورم | هیلدا دولیتل

    هیلدا دولیتل که نوشته هایش با نام اچ دی HD منتشر شده است، شاعر ایماژیست و داستان نویس آمریکایی است، ۱۹۶۱- ۱۸۸۶ که پس از جدایی از همسرش ریچارد آلدینگتون، با ازرا پاوند پیوندی عاشقانه پیدا کرد. زبان استعاری این شاعر بسیار پرکار با وجود استقلال شعری، نزدیکی با ازرا پاوند را فاش می سازد.…

    Continue reading