مهشید امیرشاهی | شش داستان کوتاه با صدای نویسنده |

عنوان داستان: نام… شهرت… شماره شناسنامه…

 

عنوان داستان: آخر تعزیه

 

عنوان داستان: قورباغه و گاومیش

 

عنوان داستان: روباه و کلاغ

 

عنوان داستان: جغدی که خدا بود

 
 

عنوان داستان: سگ‌ها