برچسب: بهترین بابای دنیا

  • شبه وبا یا شبه هنرمند | صدای غلامحسین ساعدی

    شبه وبا یا شبه هنرمند | صدای غلامحسین ساعدی

    بله. شبه هنرمند گرفتار “ابلوموفیسم” کامل ذهنیست. دقیقاً هیچ امر اجتماعی برایش مطرح نیست. هیچ چیز او را تکان نمی دهد. به تمام مسائل مملکتی بی اعتناست. دنیا را آب ببرد او را خواب می برد. اما با این همه مرده گی، اصلاً جمود نعشی ندارد…. از این شهر به آن شهر، از این جشن…

    Continue reading