برچسب: بهرام صادقی

 • زنجير | بهرام صادقی

  زنجير | بهرام صادقی

  يش از ظهر، در يكی از سه شنبه‌های ماه آبان، اين آگهی در سراسر شهرستان ما به ديوارها الصاق شد : « تيمارستان دولتی به علت تراكم تيماران از اين پس تيمار ديگری قبول نخواهد كرد و به اطلاع می‌رساند كه طبق دستور مستقيم انجمن شهر و جناب آقای شهردار هيچگونه توصيه و تشبثی نيز…

  Continue reading

 • آدرس: شهر ‌« ت » ، خيابان انشاد، خانه‌ی شماره‌ی۵۵۵ | بهرام صادقی

  آدرس: شهر ‌« ت » ، خيابان انشاد، خانه‌ی شماره‌ی۵۵۵ | بهرام صادقی

  سبك شده بود . و چند خميازه مي كشيد . هواي تازه و غبارآلود و پردوده ي خيابان حالش را جا مي آورد . وقتي خميازه مي كشيد مي دانست كه ديگر آنها رفته اند و مي تواند برود عرق بخورد .

  Continue reading

 • | خواب خون | بهرام صادقی |

  | خواب خون | بهرام صادقی |

  می‌دانید، هیچ چیز واقعاً وحشتناک و حتی غم انگیز نیست، غیر از نگاهی که از پشت شیشه چشم می‌اندازد و به ناچار آدم را به قعر آب‌ها فرامی‌خواند و این نگاه گوئی طنابی است که به انتهایش وزنه‌ای سربی آویخته باشند و آن اضطراب و التماس و احساس بلاتکلیفی که در آن چشم‌ها نهفته است…

  Continue reading