برچسب: بهزاد زرین پور

  • ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

    این کتاب را می توانید مستقیم اینجا ببینید    این کتاب را دانلود بزنید این کتاب را ورق بزنید این کتاب را همیشه می توانید از اینجا داشته باشید این کتاب مجموعه بیست و چند شعر از بهزادزرین پور است.برنده جایزه شعر گردون و مهمترین کتاب شعر دهه هفتاد.در این شعرها کارکرد متعادلی از زبان…

    Continue reading