برچسب: بهمن شعله ور

  •  سرزمين هرز | تی. اس. الیوت

     سرزمين هرز | تی. اس. الیوت

    آن سوّمی کیست که همیشه در کنارِ تو راه می‌رود؟ آن‌گاه که می‌شمرم تنها من و تو باهم هستیم امّا آن‌زمان که در پیشِ رویم به جاده‌ی سپید می‌نگرم همیشه یک تن دیگر در کنارِ تو گام برمی‌دارد سبکبال، در بالاپوشِ قهوه‌ای‌رنگ و باشلق بر سر نمی‌دانم آیا مرد است یا زن ـ امّا این…

    Continue reading