برچسب: بهمن محصص

 • نامه‌ی محصص به سپهری

  نامه‌ی محصص به سپهری

  نامه‌ات رسید و بهتر گفته‌ باشم مدتی است که رسیده است. تازه خانه‌ام را عوض کرده بودم. در حدود دو ماه پیش (که نامه به آن آدرس بود) نامه‌ات را دریافت کردم. خوشحال شدم، خوشحالی غمناکی که از زنده شدن خاطرات به‌آدم دست می‌دهد. گمان می‌کنم که نامه‌ات پر از گله بود. البته نگهش داشتم.…

  Continue reading

 • دو نامه‌ی از بهمن محصص به احمدرضا احمدی

  دو نامه‌ی از بهمن محصص به احمدرضا احمدی

  از راست: بهمن محصص، احمد رضا احمدی، مهرداد صمدی، اسماعيل نوری علا، ضياء موحد نشسته در وسط فروغ فرخزاد ـ قبل سفر به انگلستان در فرودگاه مهرآباد (1344 = 1965)

  Continue reading