آه بدن‌های آغوش دیده

چه خبر؟ | شعر: بیژن الهی | آهنگ: محسن نامجو

دریا بر نوکِ پستان‌هایت حنا می‌ریزد

ضربه های شهوت آلود خونم

سرزمین هرز | تی اِس اِلیوت