برچسب: تاریکی

 • در باب پوچی

  در باب پوچی

  ما می میریم پس همه چیز افیون است. مرگ همچون نیستی همه چیز را پوچ می سازد. زندگی نه آغاز آنست و نه پایان آن، بدتر از هردو، آغازی است پایان ناپذیر. نفرین همیشگی ما فقرا، همیشه از نو آغاز کردن است، اما نه به خاطر دلایل فلسفی، زیرا صرفا چون حساب بانکی ات هر…

  Continue reading

 • | پیراهن سه شنبه | حسین مرتضائیان آبکنار |

  | پیراهن سه شنبه | حسین مرتضائیان آبکنار |

  نفوسِ بد نبايد زد. پيوندي بوده حتماً، شاد و مبارک، دور از هول و ولا و فاجعه. رقص و پايکوبي بوده، نقل و نبات و تورِ سفيد… براي ماهِ عسل رفته اند به چالوس، به ويلاي خانوادگي شان… به سلامت… اينطور بهتر است! غم هم ندارد

  Continue reading