برچسب: تخیل پورنوگرافیک

  • سوزان سونتاگ و تخیل پورنوگرافیک

    سوزان سونتاگ و تخیل پورنوگرافیک

    عناوین «تخیل»، «ادبیات» و «هنر» به فانتزی مشروعیت می‌بخشد، اما همان فانتزی در پورن با عنوان «انحراف جنسی» یا «خشونت و خوی تجاوز» محکوم می‌شود. در پورن‌بلاگ‌های آینده باید به تعریفی از «تجاوز» برسیم که متمایزش کند از فانتزی ِ ترانسگرشن.

    Continue reading