هیچکس | این یکی هم واسه

این واسه مهساست این یکیم واسه انجام وظیفه

مامورای دریده هرکی تو جنایتش شریکه

آویزون تون میکنیم از میله این واسه دار واسه تیر واسه داد

مثل شیر مثل شب واسه بید واسه باد

این واسه همه رانتیا واسه بدهی

کوکتلا میرن تو هوا چشای زرهی

این واسه آزادی بعد لالایی جنگ

واسه همه خندهای قاچاقی

فرقی نمیکنه ناجا باشی یا بسیجی

با ماشین از روتون رد میشیم

این واسه ارتشی که با نظامه با ما نی

واسه متجاوزا ماموراعه تا قاضی

امام جمعه انتحاری واسه همه نفرتی که تو دل همه جا دادی

واسه رسیدن به همین لحظات پایانی

این واسه آزادیه ایران اشغالی عوض کردن مجرمو شاکی

شماره پزشک کنار شماره ساقی انقلاب تنها راهیه که داریم

این واسه سوریه واسه عراق واسه شب واسه خاموشیه چراغ

این واسه کابوس های جای باتوما بطری خالی لای بنزین صابونا

مامورا هارو آتیش میزنیم جای فانوسا

ریخت تو شلنگ زد رو زمین

این واسه روزایی که سگ دو زدیم

این واسه حق

واسه خوب

واسه بد

واسه زیر

واسه بم

واسه خون

واسه تن

نگو نگفتی ما پیروزیم ما هنو نمردیم

این واسه همه فریادای که میزدیم

تلفات بی دلیل

این یکیم واسه فقر تحمیلی

واسه حوادث طبیعی

واسه هر تبعیضی که فکر بکنی

واسه تبعیدی

واسه پیروزی جلو پلیدی

این واسه ترس واسه جیغ واسه حذف

همه چی که نیس همه چی که هست

این واسه نازیای اسلام

به شوق مقصد امامه ای که مثل جوراب تو دهنه یا دور گردن

این واسه ازادیه بازار انحصاری

اعتصاب پول نقد همه چی انقلابی

ما از شما بیزاریم این واسه یه روز خوبیه که ما میاریم

واسه بی شماره های که یگانه میشن

ادامه میدن تا مغزتون روی دیوار گراتیدی شن

در ازای هر کشته هزاران هزار نیکا اضافه میشن

سوراخ موش از توماج صالحی

نام اثر: سوراخ موش

کلام و اجرا: توماج

ضرب آهنگ: بهزاد

تصویر: افراسیاب

تدوین: ژوبین

اگه دیدی درد مردم رو ولی چشماتو بستی
ظلمِ به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی
اگه از ترس یا واسه منفعتت خدعه کردی
تو هم همدست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی
اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونها رو میریختن
گرفتار کسبتی وقتی جون جوونها رو می‌گیرن
اگه وسط بازی یا وسط بودی و گفتی سیاست چی هست
بدون رای سفید نداریم بی‌طرف نداره این جنگ
اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونی‌ان
خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن
دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن
یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن
اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی
واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری
بدونِ ماله کشیدنِ تو این سیستم کامل نیست
ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین

ژورنالیست بازاری مخبر دو زاری
هنرمند درباری سوراخ موش بخر
مامور معذور از بالا دستور
جلادِ مجبور سوراخ موش بخر
سوپاپ اطمینان منصوبِ بی‌اختیار
اصلاح طلبِ حزب باد سوراخ موش بخر
صادراتی نایاکی زیر و رو کش چارتایی
بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر

چه هنرمندی که خبر از نون بُری نداری
شاشیدم به اسکارت اگه مردمی نباشی
پاره میکنم کلافت رو که دیگه چرند نبافی
چه شهابِ دولتی باشی چه اصغر فرهادی
چه بازیکنِ حکومتی و چفیه لیسی
چه بازیگرِ صادراتی و الهه هیکسی
شما خودفروشِ پولین هرزه‌ی مقامِ فیکسین
حیف زالو جیره‌خورا شما از خلایق نیستین
لاشی کارون با آبِ معدنی که پر نمیشه
خوزستان ژتون نمی‌خواد صاحبِ کل میزه
آزادی گرونه؟ باشه آزاده کشته میده
یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه
تیر بزن از پشتِ سر بکش تشنه‌ها رو
به قتلِ حق‌خواهِ نا مسلح افتخار کن
بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو
بگیر از من مژده‌ی فردا و تقاص رو

ژورنالیست بازاری مخبر دو زاری
هنرمند درباری سوراخ موش بخر
مامور معذور از بالا دستور
جلادِ مجبور سوراخ موش بخر
سوپاپ اطمینان منصوبِ بی‌اختیار
اصلاح طلبِ حزب باد سوراخ موش بخر
صادراتی نایاکی زیر و رو کش چارتایی
بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر

منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست
نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی
من و تو اگه ما بشیم… بیکرانیم
ما منجیِ زمانه‌ایم امامِ زمانیم