برچسب: ترجمه فارسی کتاب «آیات شیطانی»

  • باید در دفاع از آزادی بی حد بیان در جهان جنگید

    باید در دفاع از آزادی بی حد بیان در جهان جنگید

    دفاع پرشور سلمان رشدی از آزادی بیان سلمان رشدی در یک سخنرانی پرشور درباره آزادی بیان گفت: «بدون آزادی بیان اصولاً حقوق مدنی دیگر هم وجود نخواهد داشت. محدود کردن آزادی بیان فقط به خاطر سانسور نیست. محدودیت آزادی بیان به معنای تهاجم به طبیعت و ذات بشر است. انسان موجودی ست متکلم و به وجود…

    Continue reading