برچسب: ترورشدگان توسط حکومت جمهوری اسلامی

  • لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای

    لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای

    قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات انجام شد.

    Continue reading