برچسب: تصویر سازی

  • اثر هنری با هوش مصنوعی

    تصویری که با DALL-E 2 تولید شده است و به آن متن: “گاو دزدیده شده توسط موجودات فضایی” داده شده است. هنر هوش مصنوعی به هنری گفته می‌شود که در آن تنها هوش مصنوعی دست داشته باشد. به عبارتی در خلق این اثر هنری که وجود خارجی ندارد و حتی می‌تواند غیر واقعی باشد تنها…

    Continue reading