حمید فرخ نژاد به خامنه‌ای؛ «دیکتاتور باشخصیتی» باش و کنار برو.

| حمید فرخ نژاد بازیگر سینمای ایران |

“دیکتاتور ها “فارغ از اینکه در کجای دنیا یا در کدام مقطع از تاریخ ظهور میکنند ، خصوصیات اخلاقی مشترک زیادی دارند فرقی نمیکند ؛ایدی امین باشی یافرانکو یامائو یا موسولینی یا پل پوت یا استالین یا چایشسکو یا فرعون یا علی خامنه ای ، همگی به مرور توهم خود خدا انگاری به سراغشان میاید و خود را “حق مطلق “می پندارن و “زوال ناپذیر” و “جاودان “، این بدان معنی نیست که دیکتاتوها انسانهای کم فهمی هستن ، نه نیستند ،روند مشترکی از همه انها یک بیمار روانی میسازد که تفسیرهایشان از واقعیت بر اساس جهانی است که خودشان ساخته اند نه دنیای واقعی و همین مسئله پاشنه آشیلشان میشود و یکی دیگر از مشترکات دیکتاتور ها یعنی” انقراض “را برایشان رقم میزند ، همه در یک چیز دیگر مشترکن ؛ “سرنگون ‘میشوند ،باز هم این بدان معنی نیست که دیکتاتور ها همه بد هستن ، بعضی از دیکتاتور ها حتی باعث پیشرفت و ترقی کشورهایشان می شوند ولی باز هم سرنوشتشان با دیگر هم نوعان دیکتاتورشان تفاوت نمیکند یا توسط نیروی خارجی یا ملت خودشان سرنگون و منقرض میگردند ، دیکتاتور ها یا میجنگند و نابود میشوند یا تسلیم میشوند و نابود میشوند ، در هر دو صورت پایانشان یکی است ، از مشترکات دیگر این صنف این است که همگی تصور میکنن با دیگر هم صنفانشان متفاوتن و اصلا دیکتاتور نیستند،و اما با همه مشترکاتی که برشمردم یک تفاوت عمده با هم دارند _دیکتاتورها یا با شخصیتن یا بی شخصیت _دسته اول وقتی به پایان نزدیک میشوند “سرنوشت “را میپذیرند و کنار میروند و دسته دوم راه پر هزینه را انتخاب میکنن که منجر به بالا رفتن تلفات از هر دو طرف یعنی هم مردم و هم خودشان میشوند ، به گونه ایی که در پایان داستان تکراری همه انها ،لایه های دوم و سوم منتسبان و منصوبان ونیروهاشان نیز به دلیل خشم مردمی که تلفات زیاد دادند ،مورد انتقام قرار میگیرند _
گروه دوم کثیف میمیرند _بد.
.
.
.
“علی خامنه ای ،تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل بخاطر خودت دیکتاتور باشخصیتی باش.”

مرگ بر کل نظام | مهدیار آقاجانی

Words: Shapur
Music: Mahdyar

فرمانده خدافظ خوش‌اومدی بدرود
بفرما عزرائیل منتظره
برای سقوط این نظام امروز
کل ایران متحده

تابلو شدین داره بوش در میاد
خون شماس رو جدول الان دیگه
به‌به بوی سوختن میاد
داره آخوند رو منقل کباب می‌شه 
کشورو رو سرتون خراب می‌کنیم
کُشتین فکر کردین ثواب می‌کنین؟
حالا مامور عقده‌ای ترسیدی چرا پس؟
بگو چرا داری فرار می‌کنی؟ ها؟
مردم ریختن
تو خیابون شورتتون آویخته‌س
جمع شید پیش هم
هستیم از کلتون ما بیشتر 
پالون جیب محکمه‌س قاضیش خر
دو تا مصرع بسه پاپیچ شم
می‌شه یه بیت که رهبر هم قاطیش هست
می‌گم این بیت‌و باس آتیش زد 
سرد بشه می‌ره پاس مجتبی روی آتیش
این قتل عام باید ثبت بشه توی تاریخ
رو پولتون حساب می‌کنی
ولی تا بجنبی دیگه پولی تو حساب نیست
مردم واستادن روبروت
اون باتوم‌و می‌کنن تو گلوت
خیابونا مال ماست 
روی زمین نمی‌مونه خونمون
می‌گیم

امسال می‌ده کشته سپاه
مرگ بر کل نظام

انتقام همه کولبریاس این
برای اون توسریاس
خواستین زن‌و زندانی کنین
حالا روی هوا می‌چرخن روسریا
شما تش سه نفر بشه صف حلواتون
یه کوچه رو می‌بندم من تنها
حقتون‌و می‌ذاریم کف دستاتون
زن یعنی مادر همه مردا
ما می‌جنگیم حتی با سنگ و چماق 
سیم برق و بزاق
همه یه‌پارچه با همدیگه فریاد می‌زنیم
برا ایران آوردین ننگ‌و شما
نیمکتا می‌رن هوا سر کلاس
چون تو مدرسه با چرند سرا پر می‌شه
ببین کفن سفید می‌کنیم تن سپاه
چون تو پاسگاه به معترض تجاوز می‌شه
اینجا حتی می‌شه چپه زانتیا
پایگاه رو می‌سوزونیم بعد لاستیکا
مردم کف خیابونن 
توله‌مزدورا کف آمریکا
سِدعلی این سری بد می‌خوری
شنیدم ترسیدی رفتی پلیس
هر اسمی که بهمون اضافه می‌شه
در ازاش پنج تا سپاهی سر می‌بریم

امسال می‌ده کشته سپاه
مرگ بر کل نظام

بسیجی، نظامی
تیکه‌تیکه‌تون می‌کنیم
سپاهی، سِدعلی
تیکه‌تیکه‌تون می‌کنیم