برچسب: توکا ساعدی

  • هر روز تو مطب بکن بکن بود.

    ما خیلی شرمنده ایم و عذر میخوایم که اون آقا مادر شما رو می‌کرده! ببخشید توکا نیستانی می گوید موقع کودکی، گلسرخی شب ها خانه آن ها می خوابید! و یک شب با سیگار پتوی او را سوزاند! سیگار کشیدن شبانه زیر پتو؟!پدرتوده ای توکا از رفتار مادرش و شایعاتی که از غلامحسین ساعدی نویسنده…

    Continue reading