ساندرو بوتیچلی | پرتره مردی با مدال کوزیموی کبیر

در این دنیای ابر اندود | عکاسی از محمدرضا پهلوی تا مرلین مونرو و آلبر کامو، هانری کارتیه-برسون