برچسب: جنونِ عقلانیت

  • جنونِ عقلانیت

    جنونِ عقلانیت

    جنونِ عقلانیتدر باب کتاب جنون هشیاری، داریوش شایگان ‏شهریار وقفی‌پور‏(جنون هشیاری: بحثی درباره‌ی اندیشه و هنر شارل بودلرنوشته‌ی داریوش شایگانمؤسسه‌ی فرهنگی-پژوهشی چاپ و نشر نظر، چاپ اول 1394)‏جایگاهِ نمادینِ داریوش شایگان و شأنِ والایی که در میانِ روشنفکرانِ ایرانی دارد، همواره برایم معما بوده است. تا کنون ‏نتوانسته‌ام دریابم که منزلتِ وی مدیونِ چه چیزی…

    Continue reading