برچسب: جیمز جویس

 • خفته در آغوش سیریس | ازرا پاوند

  خفته در آغوش سیریس | ازرا پاوند

  مدرنیسم از تأثیرگذارترین جنبش‌های ادبی و هنری در نیمه‌ی اول قرن بیستم بود، و ازرا پاوند، شاعر نامدار آمریکایی، از مهم‌ترین پیشاهنگان این جنبش به شمار می‌رفت، جنبشی که شکل‌دهنده‌ی گروهی از مهم‌ترین نویسندگان و شاعران قرن بیستم مثل الیوت‌، جویس‌ و همینگوی شد.

  Continue reading

 • اولیس | جیمز جویس

  اولیس | جیمز جویس

  ایده‌ها، طبقه‌بندی‌ها و اصطلاحات سیاسی پیش من از یک قماش اند؛ همه شان چیزهایی هستند که دیگر کهنه شده‌اند؛ آنارشی روشنفکری، ماتریالیسم، راسیونالیسم؛ گویی این چیزها می‌توانند عنکبوتی از تار آدمیزاد بیرون بکشند.

  Continue reading