برچسب: حذف به قرینه مستی

  •  مثلاً بازی | پيمان هوشمندزاده

     مثلاً بازی | پيمان هوشمندزاده

    حالا مثلاً همین چند وقت پیش هاست. اما مثلاً نمی دانم که چند وقت. مثلاً این خانه همان خانه است و این جعبه خالی که هر چه فکر می کنم یادم نمی آید چه چیزهایی ریخته ام توش، تلویزیون. و این قوطی آبجو همان کنترلی که خرد شده بود و تکه تکه هایش را با…

    Continue reading