برچسب: حمله گارد شورش به بند ۳۵۰ زندان اوین

  • ضربه باتوم به گوش می‌رسید

    ضربه باتوم به گوش می‌رسید

      خوب مارکز مُرد، همان طور که روزی مایاکوفسکی با گلوله‌ای کله‌ی خود را سوراخ کرد یا براتیگان با کُلت کمریش، مثل شاملو که در امامزاده طاهر خوابیده یا خون محمد مختاری که میان قبرها دارد تمرین مدارا می کند. همه‌ی انسان‌های بزرگ روزی جسمی می‌روند و تن‌شان میان خاک پوسیده می‌شود. اما روز جمعه،…

    Continue reading