برچسب: داستان ترجمه

  • خودکشی‌های عاشقانه | یاسوناری کواباتا

    | برگردان سودابه اشرفی | زن نامه‌ای از طرف شوهرش دريافت کرد. دو سال از زمانی که مرد ديگر دوستش نداشت و او را ترک کرده بود می‌گذشت. نامه از يک سرزمين دور آمده بود.«اجازه نده بچه توپش را به زمين بزند. صدای آن قلب مرا می‌شکند.»زن توپ را از دختر نه ساله‌اش گرفت. دوباره نامه‌ای…

    Continue reading