این که دانشجوی دانشگاه تهران تلاش دارد توضیح دهد موسیقی پاشایی مبتذل نیست یک نشانه ی وحشتناک ابتذال است

| فصل نهم از کتاب ولادیمیر پراپ | شیوا ارسطویی |