برچسب: درس «پستان‌شناسی» واحد عملی

  • پستان‌شناسی حضرت زهرا

    در کتاب اللمعه البیضاء آمده: «سینه های حضرت زهرا بسیار طولانی بود، به‌طوری که آن را از شانه‌اش به سمت پشت سر می انداخت و فرزندانش را از پشت سر شیر می داد.» که این از معجزه‌های اون حضرته، که زمانی که تیپ سینه‌ی شماره ۳ هنوز دسته‌بندی نشده بود، ایشون ازش استفاده می‌کردن. *کیان…

    Continue reading