برچسب: دروغی بیش نیست

  • قرآن را چه کسانی نوشتند؟

    قرآن را چه کسانی نوشتند؟

    امین قضایی | جامعه شناس این مقاله شامل چند نکته و مدرک در ادامه چند سال تحقیق شخصی اینجانب در مورد ریشه های متن قرآن است. نکات این مقاله موید فرضیه ای است که من سالها پیش در کتاب «نامه هایی برای محمد پیامبر» مطرح کردم. خلاصه فرضیه من به این صورت است که فصل یا…

    Continue reading