برچسب: در یهودیت

  • آینده کسل کننده (جهان به چه سمتی خواهد رفت؟)

    آینده کسل کننده (جهان به چه سمتی خواهد رفت؟)

    امین قضایی تمامی حدس و گمان ها درباره آینده بشر یا بیش از حد خوشبینانه اند و یا بیش از حد بدبینانه و آخرالزمانی. بی گمان تصور درباره آینده، جای پای تخیل را باز می کند و تخیل همیشه عادت دارد مبالغه کند. ما البته هنوز هیچ متدولوژی برای پیش بینی آینده حتی به صورت…

    Continue reading