برچسب: دکتر داتیس

  • | نیالا | حامد اسماعیلیون |

    | نیالا | حامد اسماعیلیون |

    دوباره ساکت شدند. عکاسی که عکس‌های سیاه و سفید می‌گرفت داشت دختر و پسری را که رو به منظره ایستاده بودند راهنمایی می‌کرد. دوربین قرمز بزرگش روی سه‌پایه کنار تابلویی بود که می گفت: عکس‌های سیاه و سفید در چهار دقیقه.

    Continue reading