تجاوز جنسی و هنر

پرفورمنس بدن، زیبایی مفهومی وابسته به جنسیت نیست