برچسب: رئالیسم اجتماعی،

  • دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

    دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

    ماکسیم گورکی میگفت:در جهان سه گونه دزد هست.دزد_معمولیدزد_سیاسیدزد_مذهبی– دزدان معمولی کسانی‌اند که: پول، کیف، جیب، ساعت، زر و سیم، موبایل، وسایل خانه‌ و… شما را برای سیر کردن شکم‌شان می‌دزدند.– دزدان سیاسی کسانی‌اند که: آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، دستمزد، تحصیلات، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه‌های ملی شما و حتی مالیات شما را…

    Continue reading