برچسب: راجر واترز

 • این زندگی است که ما واقعاً می‌خواهیم؟

  این زندگی است که ما واقعاً می‌خواهیم؟

  آهنگ دربارهٔ مهاجر راک اند رولی است که برای رهایی از یکنواختی در تورها درجستجوی یک سکس اتفاقی است. در آلبوم دیوار، ناگهان پس از اتمام «فضاهای خالی» این آهنگ پخش می‌شود و در قیاس با آهنگ‌های دیگر این چسبیدگی به هم مشهودتر است.

  Continue reading

 • این لانه‌های کبود

  این لانه‌های کبود

    ناما جعفری     هنر اعتراضی، معمولاً در شرایطی ظهور می‌یابد که هنرمند برای اعتراض نسبت به وضع موجود، برای خنثی کردن تبلیغات رژیمی، مثل رژیم فاشیستی آخوندی و نکبت بار جمهوری اسلامی، هنر خود را در جهت حرکت زحمتکشان و انسان‌های که  به مقاومت و اعتراض رفته‌اند، قرار دهد. هنرمند همیشه باید آمده اعتراض…

  Continue reading