برچسب: راینر ورنر فاسبیندر

  • راینر ورنر فاسبیندر | عشق از مرگ سردتر است

    راینر ورنر فاسبیندر | عشق از مرگ سردتر است

    حران‌های عمیق دو جانبه روانی/اجتماعی به ویژه در ارتباط با جنسیت و اقلیت‌ها و اغلب تلفیق آن‌ها با هم در لابه‌لای زندگی روزمره در آثارش به وفور به چشم می‌خورند، اما هم جنس گرایی و اقلیت‌های جنسی در چهار فیلم از آثار او به ویژه بدل به مضمونی روشن می‌شود.

    Continue reading