خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

وقتی با نوازش‌هایم او را آرام نمی‌گذاشتم

جونا بارنز

«من متهم می‌کنم …!» | امیل زولا